Polityka prywatności

Szanowni Państwo, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Firma K&K Kolorowa Kraina Magdalena Święcicka, z siedzibą  62-080 Tarnowo Podgórne, u. Nowa 37.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji warunków umowy dotyczącej prowadzenia warsztatów lub innych wydarzeń organizowanych przez naszą firmę.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy:
  a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody
  b) w związku z ochroną Państwa interesów
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez czas gdy skutki prawne tejże umowy będą obowiązywały obie strony.
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone
 6. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt 3a i 5a
 7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt 3a i 5
 8. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt 3a i 5 i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany
 9. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 11. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji.
 12. W związku z zawartą umową przyjmujecie Państwo do wiadomości, że przekazanie przez nas zawiadomienia, informacji lub innych komunikatów w formie elektronicznej spełnia prawny wymóg przekazywania takich wiadomości na piśmie, z wyłączeniem sytuacji, w których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
 13. Macie Państwo prawo do komunikowania się z wykorzystaniem kanałów komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych (SMS-ów) a firma także poprzez zamieszczanie wiadomości lub komunikatów elektronicznych na stronie akademiarysunku.pl