ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW NA WYŻSZE UCZELNIE O PROFILU ARTYSTYCZNYM I ARCHITEKTURĘ
Piątek 18:00 – 19:30 PODOLANY STRZESZYŃSKA 224

Realizowany program uczestnicy zajęć lub rodzice otrzymują w dniu podpisania umowy. Pierwsze zajęcia są zajęciami próbnymi, odpłatnymi. Na ich podstawie jest podjęta decyzja o przyjęciu ucznia na zajęcia.

Mogą się u nas kształcić młodzi ludzie zainteresowani w przyszłości studiami na takich kierunkach jak:

 • grafika,
 • malarstwo,
 • rzeźba,
 • edukacja artystyczna,
 • architektura wnętrz,
 • wzornictwo przemysłowe,
 • architektura i urbanistyka,
 • projektowanie mebla ,
 • scenografia,
 • projektowanie ubioru,
 • architektura krajobrazu.

Absolwenci Akademii Rysunku studiują na Wydziałach Architektury oraz w Akademiach Sztuk Pięknych w całej Polsce oraz w Walii i Niemczech.

Zajęcia odbywają się w 5-6 osobowych grupach, co podnosi znacznie standard przyswajania umiejętności i umożliwia indywidualne podejście do ucznia. Praca w przyjaznej atmosferze przepełnionej skupieniem na potrzebach i rozwoju jednostki, w przyszłości z pewnością zaowocuje dobrymi wynikami i dużą satysfakcją. Tego nie oferuje żadna inna szkoła.
Program zajęć obejmuje wszystkie istotne zagadnienia w zakresie przygotowanie ucznia do zdania egzaminu wstępnego.

Oprócz szeregu martwych natur, studium postaci oraz ćwiczeń ukierunkowanych na przygotowanie na konkretny kierunek studiów, uczniowie poznają:

 • sztukę patrzenia-analitycznego i syntetycznego zauważania obiektów rysowanych lub malowanych,
 • technikę rysunku odręcznego i swobodnego,
 • rysunek z wyobraźni i sposoby przenoszenia swoich pomysłów na papier,
 • podstawowe pojęcia z dziedziny sztuki,
 • zasady kompozycji rysunku,
 • konstrukcję podstawowych brył geometrycznych,
 • rodzaje i zasady perspektywy,
 • podstawy projektowania i kompozycji architektonicznej,
 • różne techniki artystycznej wypowiedzi m.in. ołówek, węgiel, pastel, farba akwarelowa, akrylowa, olejna oraz techniki mieszane itd.
 • tematy egzaminacyjne z lat poprzednich, oraz szereg wskazówek dotyczących przygotowania się do samego egzaminu.

Przewidziane są także zajęcia terenowe – plenery (na terenie Poznania). Istnieje także możliwość zorganizowania intensywnych kursów w formie plenerów stacjonarnych lub wyjazdowych w okresie ferii zimowych oraz w czasie poprzedzającym egzaminy wstępne na wyższe uczelnie.

Informacje i zapisy – sekretariat 604 164 200