Klasa 13+ kontynuacja nauki

 Plan zajęć dla uczniów kontynuujących naukę (13+)

 Wrzesień

Studium martwej natury – rysunek ołówkiem

 • Ćwiczenia z kompozycji
 • Obserwacja z natury
 • Koncentracja na światłocieniu, walorze i modelunku przedmiotów
 • Skupienie na materii, jej charakterze, strukturze
 • Wpływ oświetlenia na obiekt

Październik

Studium portretu (rysunek modela ołówkiem)

 • Obserwacja modela z natury
 • Anatomia twarzy i proporcje
 • Oddanie charakteru modela
 • Wpływ oświetlenia na modelunek twarzy

Listopad

Wstęp do malarstwa olejnego – szarości chromatyczne

 • Kolor: walor, nasycenie, temperatura i oddziaływanie
 • Studium przedmiotu
 • Płaszczyzny barwne i ich zestawienie w określonym układzie kompozycyjnym
 • Kompozycje abstrakcyjne

Grudzień

Obraz olejny – studium martwej natury – barwy złamane

 • Przestrzeń w malarstwie
 • Harmonia w kompozycji
 • Obserwacja z natury
 • Różnice tonalne i kontrasty barwne w układach kompozycyjnych

Styczeń

Studium postaci – ołówek

 • Szybkie szkice, ujęcie ruchu i postawy ciała jako wstęp do studium postaci
 • Obserwacja modela z natury
 • Budowa anatomiczna
 • Oddanie charakteru postaci

Luty

Obraz olejny – barwy spektralne

 • Ćwiczenia z nasycenia
 • Operowanie szeroką i wąską gamą waloru
 • Nasycenie, a złudzenie trójwymiarowości

Marzec

Studium postaci – węgiel

 • Konstrukcja modela i jego właściwe proporcje
 • Relacja modela z tłem
 • Linia a plama – zależności i oddziaływania

Kwiecień

Obraz olejny – pejzaż

 • Światło i jego zależność od pory dnia i roku
 • Harmonia i tonacja barwna kompozycji
 • Pojęcie laserunku i impastu
 • Stosowanie perspektywy powietrznej
 • Malarstwo w oparciu o interpretację autorską natury.

Maj

Akwarela

 • Obraz akwarelowy przy użyciu akwareli w kostkach, tubkach, płynie, sprayu, pisakach akwarelowych
 • Zapoznanie z różnymi technikami i efektami

Czerwiec

 Tusz

 • Punkt i linia, różne sposoby operowania kreską
 • Pojęcie laserunku
 • Tworzenie własnych narzędzi rysunkowych