KOSZT KURSU 

Koszt pojedynczego modułu (4 spotkania) to 240 zł.

Pakiet 3 modułów (12 spotkań) kosztuje 620 zł

OPIS KURSU