Cennik

Koszt pojedynczych zajęć w pracowniach: rysunku i malarstwa, szycia, sztuki użytkowej, fotografii, grafiki 65 zł / 90 min.

Cena za zajęcia zawiera wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do pracy, w które Pracownia Rysunku i Malarstwa jest bogato wyposażona.

Przygotowanie do egzaminów 150 zł / 180min.

Zajęcia indywidualne/konsultacje:

  • Agnieszka Opala – 150 zł/90 min
  • dr Klaudia Zawada – 120 zł/90 min

Zajęcia w Music Room:

Pianino, gitara
60 min. 60,00 zł
30 min. 30,00 zł

 

Obowiązuje wpisowe 150,00 zł (jednorazowa opłata roczna).

Obowiązuje płatność za zajęcia do 10  każdego miesiąca.

Dni płatne obliczone od 1 października do 21 czerwca.

 

Dni wolne:

2018 rok: 1 i 11 listopada, 23 – 31 grudnia

2019 rok: 1 i 6 stycznia, 20-22 kwietnia, 1 – 3 maja, 20 czerwca

Ferie zimowe nie są uwzględnione jako dni wolne. Zajęcia będą się odbywały wg planu. Można z nich zrezygnować, ale konieczne jest wniesienie połowy opłaty miesięcznej w przypadku nieobecności przez całe ferie, 3/4 kwoty w przypadku nieobecności w jednym tygodniu. Zachęcamy także w tym czasie do odrabiania wcześniejszych nieobecności na zajęciach. Istnieje również możliwość wniesienia pełnej opłaty za cały miesiąc, oraz odrobienia ewentualnej nieobecności. 

Zakończenie roku szkolnego w Akademii Rysunku – 29 czerwca. 

 

System rabatów:

– 7% zniżki za kontynuację nauki (pracownia od lat 7)

– 230 zł opłata stała dla rodzieństwa  (na każde dziecko)

– 230 zł opłaty stałej za zajęcia dla uczniów rozpoczynających 5 rok nauki.

 

Należność za zajęcia można regulować:

gotówką w sekretariacie Akademii Rysunku

lub przelewem na konto:

OpalaOpala Agnieszka Opala

Idea Bank: 70 1950 0001 2006 0065 7181 0001

 

S e k r e t a r i a t

ul. Strzeszyńska 224

czynny w godzinach od 13.00 do 20.00, tel. 604 164 200

CENNIK W AKADEMII RYSUNKU: