PRACOWNIA DZIEŁ MANUALNYCH „Warsztaciaki”

PRACOWNIA DZIEŁ MANUALNYCH

działająca pod patronatem Akademii Rysunku prowadzący Janusz Łykowski „Warsztaciaki”

 

Nauka będzie polegać na nauczaniu posługiwania się narzędziami do pracy w papierze, tekturze, drewnie, metalu, kamieniu i szkle. Na każdym etapie uczniowie będą korzystać z nowoczesnych narzędzi do obróbki ręcznej, zapoznają się z produktami chemii użytkowej, a na  wyższych poziomach, również z elektronarzędziami. Na każdym poziomie nauczania, uczniowie będą zapoznawani z urządzeniami, które ich otaczają, ze szczególnym uwzględnieniem świata tzw. małych prądów.

Po skończeniu 3 letniego okresu szkolenia absolwent naszej szkoły powinien posiadać wiedzę i umiejętności w posługiwaniu się podstawowymi narzędziami, znać zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na poszczególnych stanowiskach i umieć je stosować w praktyce. Ponadto absolwent będzie znał podstawy zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu zasobów Internetu  a w szczególności:  POSIADAĆ UMIEJĘTNOŚĆ ODRÓŻNIANIA PRAWDY OD FAŁSZU.

 

Nauka obejmować będzie 3 poziomy:

I poziom ( uczniowie w wieku 10-11 lat)

II poziom ( uczniowie w wieku 12-13 lat)

III poziom ( uczniowie w wieku 14-15 lat)

 

Zajęcia są dedykowane zarówno dla chłopców, jak i dziewcząt, z położeniem szczególnego nacisku na przestrzeganie zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Na każdym etapie uczniowie będą oddawali gotowe prace będące wynikiem osiągania kolejnych umiejętności posługiwania się narzędziami w budowaniu gotowych „dzieł”. Gotowe prace będą własnością uczniów, natomiast tworzone  w trakcie nauki pomoce naukowe pozostaną w szkole jako wspólne dzieło uczniów z konkretnego rocznika. Nadrzędną zasadą naszej działalności ma być samodzielne wykonanie pracy przez ucznia, który korzystając z odpowiednich narzędzi wykona poprawną technicznie pracę, a dodatkowo z racji patronatu Akademii Rysunku, będzie ona ozdobiona tak, aby stworzyć niepowtarzalne artystycznie dzieło. Wspólne tworzenie pomocy naukowych dla szkoły pozwoli na wypracowanie wśród uczniów zasad współpracy w grupie, co da w efekcie niepowtarzalne rezultaty integrując takie małe społeczności wokół wspólnego celu.

Akademia Rysunku współpracuje z wydziałami kilku poznańskich wyższych uczelni i nasi uczniowie będą zapoznawani z ofertą programową poszczególnych kierunków studiów uczestnicząc w zajęciach otwartych lub specjalnych zajęciach dla uczniów szkół podstawowych.

W trakcie roku szkolnego przewidziane jest co najmniej jedno wyjście do funkcjonującego zakładu produkcyjnego lub pracowni rzemieślniczej w celu zapoznania się z najnowszymi technologiami wykonywania produktów lub świadczenia usług.

Na każdym etapie nauczania prowadzący zajęcia nauczyciel będzie ściśle współpracował z rodzicami co może zaowocować pomysłami, stanowiącymi  jeszcze ciekawszą ofertę programową dla uczestników zajęć.